KNX (Intelligent bygningsautomasjon) har en rekke fordeler i forhold til konvensjonelle installasjoner. God samhandling med undersystemer i byggets ulike soner, sikre at lys ikke står på mer enn nødvendig, varme og kjøling ikke motarbeider hverandre, mens persienner styres utifra lystilgang utenfor bygg.

Bakover- og foroverkompatibilitet innen EIB/KNX teknologien, forlenger levetiden til anlegget. Alle produktene innen standaren sikrer kvaliteten til en hver tid, gjennom godkjennelseprosessen.

Det er i dag store krav til energisparing på bygg. EIB/KNX teknologien gjør dette gjennom riktig og optimal styring.
Det finnes en rekke muligheter rundt funksjonaliteten på et EIB/KNX,  uten at systemene motarbeider hverandre.

Det er mange produkter som er godt egnet for næringsbygg. Møteromsbrytere som forklarer intuitivt og med tekst hva man betjener. Det tenkes helhetlig på design med tanke på regulatorer,bevegelsesmeldere, lysbrytere og persiennebrytere. Fargevalg passer til resten av utformingen, stålprodukter eller lakket plast.

OPC-server gir deg mulighet til å dele informasjon med andre systemer, som adgangskontroll, SD- anlegg og ventilasjonsanlegg. Dette er en standard som er lik i hele automasjonsverden.

Visualisering/ driftsløsninger på toppen hjelper driftspersonell i den daglige driften.

For å se hva vi kan hjelpe dere med, trykk på linken. Driftsavtale