Ja InfoSite er bygget rundt at ingen porter er åpne i husets router. All trafikk går over sikre linjer for fjerntilgang