Ja på nyinstallasjon må det være en elektriker som installerer produktene. Produkter for «plug an play» kan monteres av sluttbruker. Men det er alltid anbefalt å ha en elektriker med på planlegging f0r riktige valg i din bolig.