Ambus AS

Velkommen til vår nye nettside for Ambus og InfoSite. Vi har i lang tid utviklet og testet produkter og tjenester rettet mot elektro og automasjons-bransjen. Vi har hatt et mål i denne perioden, og det er å få smarthusteknologi ut til alle nåværende og fremtidige kunder. Dette har ikke vært uten problemer. Kostnader på produkter og programmering har gjort dette litt for kostbart. I dag kan alle kjøpe smarthusteknologi, men ikke alle kan få dette funksjonabelt. Det er faktisk ytters få som har helhetskunnskap og teknisk innsikt over hele markedet og på alle systemer som er tilgjengelige. Der har vi i Ambus jobbet konstruktivt for å få den fulle oversikten. Vi vet ikke alt, men har kommet langt i denne utviklingen. I dag kan vi standardisere, effektivisere, modernisere og ikke minst forenkle alle typer bolig og hytte til en standard. Denne standarden og "paraplyen" heter InfoSite. Salgspris på InfoSite i dag,  er betydelig lavere enn hva kundene måtte betale for løsningen tidligere. Våre faste leverandører har sett potensialet og vist handlekraft mot fabrikkene i Europa. Et system skal være tilpasset brukere og ikke motsatt. Dette har vi utviklet. Ambus fokuserer på en grunnstamme i KNX som er det største systemet for intelligent styring i næringsbygg og bolig. Det er de samme produkter som benyttes i små leiligheter, som i de største næringsbyggene. Ref. OSL Gardemoen.
Antall KNX prosjekter tilpasset InfoSite

Siste nytt

If you are interested in the latest articles in the industry, take a sneak peek at our blog. You have nothing to loose!

Arbeidsommråder

Knx prosjekt siden 1994
Infosite for bolig
Ca antall programerte KNX produkter
Meet the people that are going to take your business to the next level.
Anders Moen

Daglig leder

anders@ambus.no - Mobil: 954 54 854

  Robin Øen

  Service Bygg og bolig

  robin@ambus.no - Mobil: 917 84 858

   Veronica Nilsen

   Service bygg og bolig

   veronica@ambus.no - Mobil: 906 74 655

    Monica Moen

    Prosjekt koordinator - Regnskap

    monica@ambus.no - Mobil: 959 11 787

     Kenneth Seljevoll

     Utvikler InfoSite

     kenneth@ambus.no - Mobil: 952 04 870